2016-05-14

200 lat Uniwersytetu Warszawskiego

'UW logo.png'

Uniwersytet Warszawski świętuje 200 istnienia. Każdy kto przechodził i przechodzi  koło Uniwersytetu od dawna widział przygotowania do Jubileuszu. 13-14 maja ma miejsce Światowy Zjazd Absolwentów UW. Składamy społeczności Uniwersytetu Warszawskiego gratulacje i życzenia następnych równie udanych 200 lat i jeszcze większych sukcesów. Na tę okoliczność przygotowano imponujące wydawnictwo opisujące historię Uczelni i Jego Profesorów.

Nierozerwalnie z działalnością Uniwersytetu wiąże się Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki (MIM UW), To stamtąd wyszła inicjatywa powołania PTI w 1981 r- gdyby nie MIMUW nie byłoby również Sekcji Historycznej i tej witryny. Życzenia i gratulacje z okazji wielkiego Jubileuszu przekazujemy na ręce naszych Członków Honorowych z UW - PT Kolegom Andrzejowi J. Bliklemu, Jarosławowi Deminetowi i Janowi Madeyowi. Liczymy na relacje wspomnieniowe, które chętnie włączymy do zasobów archiwalnych portalu.

Krótki fragment o początkach informatyki w UW ze znanego artykułu J. Madeya i M. Sysły:.

......4.3.1. Zakład Obliczeń Numerycznych UW

Z inicjatywy Stanisława Turskiego w listopadzie i grudniu 1963 roku odbyła się w Warszawie wy-stawa komputera GIER produkcji duńskiej firmy Regnecentralen. Celem wystawy było zaprezentowa-nie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz programistycznych (w tym świetnego kompilatora języka Algol 60) zarówno szerokiemu ogółowi, jak i specjalistom. GIER był udostępniany do normalnej eksploatacji pracownikom Uniwersytetu Warszawskiego, z czego najbardziej korzystali fizycy, astro-nomowie, matematycy i ekonomiści. Ponadto, w czasie trwania wystawy, zaproszono do Warszawy kilku wybitnych informatyków duńskich, z Peterem Naurem (współtwórcą języka Algol i jego realizacji Gier Algol) na czele, którzy wygłosili serię specjalistycznych wykładów. W styczniu 1964 roku GIER został zakupiony dla Uniwersytetu Warszawskiego i powołano uczel-niany ośrodek obliczeniowy, nazwany Zakładem Obliczeń Numerycznych (ZON UW). Mimo bardzo ograniczonych parametrów technicznych (np. pamięć operacyjna wraz z wspomagającą ją pamięcią buforową miała pojemność 25 KB, a pamięcią pomocniczą był bęben magnetyczny o pojemności 64 KB), GIER miał wiele rozwiązań nowatorskich i jedne z najlepszych na świecie kompilatory języka Algol 60, dzięki czemu przez kilkanaście lat bardzo dobrze służył środowisku naukowo-dydaktycz-nemu UW. W pionierskich latach ZON podlegał Rektorowi Turskiemu, który z urzędu był jego kierow-nikiem, a cała kadra ośrodka składała się z bardzo młodych ludzi (studentów lub świeżo upieczonych absolwentów, przede wszystkim sekcji metod numerycznych Uniwersytetu Warszawskiego; zastępcą kierownika ZON w latach 1964-70 był Jan Madey). ZON, jako tzw. gospodarstwo pomocnicze UW, prowadził działalność merytoryczną (badania teo-retyczne i praktyczne), szkoleniowo-dydaktyczną (kursy ogólnodostępne, szkolenia studentów, prak-tyki studenckie i staże, wykłady, pokazy, prelekcje), usługową (udostępnianie nieodpłatne dla UW oraz odpłatne dla innych instytucji czasu komputera wraz z ewentualnym programowaniem na zlecenia) oraz wydawniczą (podręczniki oraz seria Sprawozdania ZON UW). W roku 1969 ZON stał się ośrod-kiem obliczeniowym Wydziału Matematyki i Mechaniki UW (pełniąc jednak jeszcze role ogólnouczel-nianą), a po przekształceniu tego ostatniego w Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW w 1975 roku – włączony do Instytutu Informatyki.

 

Pieczęć UW używana do 1823 r.

Zobacz także

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.

Ankara Tercüme

×