2018-01-09

E. Kwiatkowski - 15-letni plan rozbudowy Polski kopia

'Eugeniusz_Kwiatkowski.png'
E. Kwiatkowski wg Wikipedii

W atmosferze wizji osiagnięć gospodarczych przypominamy wystąpienie Wicepremiera inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sejmie w dniu 2 grudnia 1938 r. Ogłosił wtedy 15-letni plan rozwoju Polski. Świetnie to pokazuje ówczesny propagandowy plakat (zamieszczamy poniżej). Tekst wystąpienia do przeczytania w Monitorze Polskim nr 277/1938 (numer zawiera inne dość ciekawe ogłoszenia rządowe - warto poczytać), nabytym przypadkowo na Allegro. Plan był bardzo ambitny, realizację przerwała wojna, a praktycznie do dziś brak rzeczowej analizy szans powodzenia tego zamysłu.

Zwolennikom czystości merytorycznej archiwum przypominamy, że jedną z decyzji podjetych w ramach budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego była budowa Zakładów Południowych czyli późniejszej Huty "Stalowa Wola". Huta od samego początku została wyposażona w stację maszyn licząco-analitycznych typu Holleritha - czyli związek z informatyką jest!.

....Okres pierwszy więc obejmie lata 1939 — 1942, przy czym zadaniem naczelnym będzie dal­sza rozbudowa potencjału obronnego. Produkcja ta ma osiągnąć w tym okresie najwyższą dosko­nałość techniczną i eksportową. Decydujący wpływ na synchronizowanie planu posiadać bę­dzie więc w tym okresie Min. Spraw Wojskowych, z tym, że conajmniej 60% zmobilizowanych środ­ków materialnych — tak jak to przewiduje projek­towana ustawa — obsługiwać będzie cel naczelny.

W okresie drugim, obejmującym lata 1942 — 1945—dominować winno zagadnienie komunikacyj­ne. Koleje, mosty, drogi bite, drogi wodne śródlą­dowe i kanały, dalszy skok w rozbudowie Gdyni, motoryzacja i lotnictwo cywilne, produkcja samo­chodów — oto podstawowe cele drugiego okresu.

W okresie trzecim, w latach 1945 — 1948 — sama logika celów narzuci nam nowe potrzeby, które zamykają się w tych dwu słowach: oświata ludowa i rolnictwo. Nie zaniedbując tych, jakże podstawowych zagadnień i w innych okresach — w tym właśnie 3-leciu należałoby skoncentrować największe środki materialne na rozbudowę szkolnictwa wiejskiego powszechnego i zawodo­wego, na melioracje, na usprawnienie obrotu pro­duktami rolnymi, na spotęgowanie i zróżniczko­wanie produkcji agrarnej. Cegła, cement i żelazo w budownictwie wiejskim, maszyna w uprawie i produkcji oto naczelne hasło tego okresu na wsi polskiej pozbawionej młodych analfabetów.

Okres czwarty miałby wysunąć hasło: urba­nizację i uprzemysłowienie Polski. W tym okresie skoncentrowałyby się wielkie inwestycje miejskie, zagadnienia kultury i oświaty najwyższego rzędu, zagadnienia zdrowotne w miastach, a przede wszystkim ostateczna polonizacja struktury miast polskich.

Wreszcie w okresie piątym, sięgającym r. 1954, dominowałaby akcja o ujednostajnienie struktury dynamiki gospodarczej w Polsce. Byłby to okres walki o zatarcie granic pomiędzy Polską A. i B.

 

Plakat 15-letni plan

Zobacz także

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.

Ankara Tercüme

×