2016-03-28

Społeczność pionierów polskiego Internetu

'Strony od M Juza pionierzy_internetu  Studia Socj 3 2011_Strona_1.jpg'

Dr Marta Juza opisała w 2011 r. społeczność twórców i pionierów polskiego Internetu - w 20 rocznicę wysłania pierwszego maila przez Rafała Pietraka. Artykuł wydrukowaly Studia Socjologiczne nr 3/2011 (202). W  wyniku uzyskania zgody Autorki i Redakcji możemy prezentować go w portalu.

....... W 2011 roku mija 20 rocznica pojawienia się Internetu w Polsce. Na przestrzeni tych dwóch dekad Internet podlegał nieustannym przemianom, zarówno czysto technologicznym jak wynikającym ze społecznego kontekstu użytkowania tego medium.

Internet jako medium powszechnie dziś używane przez miliony ludzi budzi oczywiście ogromne zainteresowanie socjologów. Wciąż żywe pozostają pytania, co technologia ta robi ze społeczeństwem i co społeczeństwo robi z tą technologią. Początki Internetu budzą nieco mniejsze zainteresowanie. Celem badań, których wyniki omawiam w niniejszym artykule, było wypełnienie tej luki w badaniach nad polskim Internetem. Mają one przybliżyć wydarzenia związane z implementacją Internetu w Polsce, przedstawić ich społeczne uwarunkowania i konsekwencje oraz scharakteryzować zbiorowość ludzi, którzy mieli wpływ na pojawienie się Internetu w Polsce. Badania obejmowały 21 wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z osobami, które opracowywały techniczną infrastrukturę Internetu w Polsce oraz autorami (i współautorami) projektów mających na celu umożliwienie bądź usprawnienie działania Internetu w Polsce podczas pierwszych 5 lat jego istnienia w naszym kraju. Ze względu na różnorodność i nieporównywalność dokonań poszczególnych osób zdecydowałam się na celowy dobór próby starając się dotrzeć do tak dużej liczby osób, jak to możliwe, zwłaszcza do osób o największych zasługach.

Jak wskazują badania Manuela Castellsa (2003), społeczne uwarunkowania wczesnych prac nad sieciami komputerowymi wywarły doniosły wpływ także na kierunek ich późniejszego rozwoju. To twórcy i pierwsi użytkownicy Internetu stworzyli fundament, na którym do dziś opiera się Internet, a biorąc pod uwagę jego współczesne znaczenie, być może również ogólniej rozumiane życie społeczne. Wydaje się, iż z tego względu podobna refleksja poświęcona początkom Internetu w polskich warunkach może wnieść istotny wkład do aktualnych rozważań na temat roli globalnej sieci w naszym kraju.

 

Początki Internetu w Polsce

Za początek Internetu w Polsce uważa się datę 17 sierpnia 1991 r. Nawiązano wówczas po raz pierwszy międzynarodowe połączenie w protokole TCP/IP. Nadawcą listu elektronicznego był Rafał Pietrak, administrator sieci na Wydziale Fizyki UW, a odbiorcą Jan Sorensen, szef Ośrodka Komputerowego Uniwersytetu w Kopenhadze. ...........

 

 

Zobacz także

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.

Ankara Tercüme

×