2019-01-02

Zmarł Kol. Stanisław Jaskólski

Jaskólski Stanisław.png

Mgr. inż. Stanisław Jaskólski urodził się w 1931 roku w Warszawie. Po ukończeniu  w 1956 roku studiów na Wydziale Łączności Politechniki Warszawskiej rozpoczął pracę zawodową w Zakładzie Telewizji Instytutu Łączności w Warszawie. W roku 1959 otrzymał propozycję przejścia do Zakładu Aparatów Matematycznych PAN (ZAM), gdzie został kierownikiem Pracowni, a następnie kierownikiem Zakładu w Instytucie Maszyn Matematycznych PAN, powstałym jako kontynuator ZAM PAN.

W okresie pracy w ZAM, a następnie IMM PAN był jednym z konstruktorów rodziny uniwersalnych maszyn cyfrowych ZAM (ZAM-2, ZAM-21, ZAM-41), a także brał udział w rozbudowie skonstruowanej w ZAM PAN pierwszej polskiej maszyny cyfrowej XYZ.  

W 1966 mgr. inż. Stanisław Jaskólski przeszedł do pracy w Głównym Urzędzie Statystycznym, początkowo jako zastępca dyrektora, utworzonego w centrali GUS w Warszawie Ośrodka Elektronicznego GUS, wyposażonego w komputery brytyjskiej firmy ICL. W tym okresie czasu odbył roczny staż w firmie ICL w Wielkiej Brytanii, przebywał również na 3-miesięcznym stypendium ONZ w Stanach Zjednoczonych, pod nadzorem odpowiednika GUS - Biura Spisów USA, szkoląc się w zakresie zarządzania dużymi nowoczesnymi rządowymi ośrodkami obliczeniowymi, a także uzyskując szereg bardzo ważnych dla pracy w GUS informacji odnośnie nowych technologii przetwarzania danych masowych.  Podczas wieloletniej pracy w GUS,  opracowywał, lub bezpośrednio nadzorował,  szereg projektów organizacyjnych oraz wdrożeniowych, związanych z jednej strony  z wprowadzaniem komputerów do jednostek statystyki państwowej,  a z drugiej strony - przystosowujących całą sieć ośrodków obliczeniowych  GUS do wprowadzonego w 1975 roku nowego podziału administracyjnego kraju. Kolejno awansując, w 1981 roku objął stanowisko Naczelnego Dyrektora Zarządu Mechanizacji i Automatyzacji Opracowań Statystycznych GUS, któremu podlegała cała sieć ośrodków obliczeniowych statystyki państwowej w Polsce.

Równolegle z pracą w GUS, za zgodą Kierownictwa GUS , współpracował z przemysłem komputerowym (wtedy zgrupowanym w Zjednoczeniu MERA).  Do najważniejszych spraw w tej dziedzinie należy zaliczyć  udział mgr. inż. Stanisława Jaskólskiego w Komisji Państwowej , powołanej w celu zatwierdzenia do produkcji  komputerów ODRA - 1305 i 1325 (kierował w niej  grupą ekspertów d/s oprogramowania i kompatybilności z produktami licencjodawcy).

W latach 70-ch był członkiem- założycielem Klubu Użytkowników Komputerów ICL w Polsce (i jego prezesem w latach 1982-88).  W roku 1981 był członkiem- założycielem Polskiego Towarzystwa Informatycznego (i jego Vice-Prezesem w latach 1981-86).

W latach 1970-73 był nieetatowym konsultantem Centralnego Ośrodka Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa PKP ( zagadnienia dot. zastosowań komputerów dla służb ruchu PKP), a także Ministerstwa Pracy , Płacy i Spraw Socjalnych ( zagadnienia związane z powoływaniem resortowego ośrodka komputerowego , oraz prac zespołu przygotowującego wstępną koncepcję komputerowego systemu wypłat rent i emerytur ZUS.

Był także (w latach1975-78)  nieetatowym kierownikiem działu miesięcznika „Informatyka”.

Współzałożyciel Sekcji Historii Informatyki, Członek założyciel i Członek Honorowy PTI

Cześć Jego pamięci

 

 

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.

Ankara Tercüme

×